Animo inventarisatie

WoonGraag vindt het zeer belangrijk om te weten wat de woonvraag van mensen is. Inmiddels hebben wij zelfstandig – voor eigen rekening en risico - en in opdracht meerdere grootschalige woonbehoefteonderzoeken uitgevoerd. Daarbij zijn tienduizenden mensen benaderd met vragen over wat zij belangrijk vinden in hun woonsituatie. Op basis van het resultaat van het onderzoek heeft WoonGraag, in afstemming met de deelnemers aan de onderzoeken, diverse aantrekkelijke locaties gevonden waar woningbouwprojecten zijn of worden ontwikkeld.