Expertise

Als onafhankelijke ontwikkelorganisatie van woningen en woonomgeving werken wij in opdracht van organisaties die zelf (tijdelijk) geen ontwikkelkracht of speciale ontwikkelkennis hebben. Wij nemen daarbij de rol in van adviseur en begeleiden onze opdrachtgevers stap voor stap door het ontwikkelproces.

Onze ontwikkeltrajecten zijn strak ingericht. Door goede planning en organisatie kunnen wij binnen tijd en budget projecten realiseren. Vanaf de start van een project worden alle processen en afspraken goed vastgelegd, waardoor er niet onnodig tijd, energie en geld wordt verspild.

Initiatiefnemers zien vaak op tegen langdurige en complexe trajecten met omwonenden en andere belanghebbenden. De komst van nieuwe woningen in een al bestaand bebouwd gebied, zal in elk geval vragen -en soms ook weerstand- oproepen. WoonGraag is succesvol in participatie bij de ontwikkeling van een locatie. We organiseren inspraak die leidt tot een een sterkere en leefbaardere omgeving, waarbij eventuele bezwaren zo vroeg mogelijk worden herkend en meegewogen.

Wij zetten ons graag in voor de realisering van woonoplossingen voor kwetsbare doelgroepen. Dit doen wij op basis van jarenlange ervaring in de ontwikkeling en bouwbegeleiding van vastgoed waar mensen met een lichte tot zwaardere zorgvraag zelfstandig wonen. Namens initiatiefgroepen van bewoners kunnen wij de gehele of een deel van de begeleiding doen van het proces voor het realiseren van een passende woonsituatie.