Goed wonen

Iedereen wil goed wonen. WoonGraag ziet het als haar opdracht om dit voor zoveel mogelijk mensen te realiseren. Met inachtneming van de fysieke en technische (on)mogelijkheden, omgeving, flora en fauna. Voor nu en zeker voor later.

Om tot een aantrekkelijke en leefbare woonomgeving te komen, werkt WoonGraag volgens 4 principes:

Vraaggestuurd
De wensen en behoeften van de eindgebruiker staan bij WoonGraag centraal. Vanuit de vraag zoeken wij naar een geschikte locatie en ontwikkelen wij een aantrekkelijke woonoplossing. Indien nodig voeren wij een Animo Inventarisatie uit waarmee wij de woonbehoeftes binnen een wijk, dorp, stad of regio in kaart brengen.

Comfortabel en betaalbaar
Een woning moet comfortabel zijn, je brengt er immers een groot deel van je leven in door. En of het nu huur of koop is, de betaalbaarheid van wonen is misschien wel het allerbelangrijkst. Voor iedereen. Wij zoeken slimme oplossingen met onze partners en proberen daarmee woningen zo betaalbaar mogelijk te houden.

Levensloopgeschikt
WoonGraag richt zich op de ontwikkeling van woningen waar je altijd kunt blijven wonen. Als op een moment onverhoopt sprake is van een fysieke beperking, dan moet je er net zo lekker kunnen wonen als bij de start van je wooncarrière.

Zorggeschikt
Door de vergrijzing in Nederland neemt de vraag naar zorggeschikte woningen toe. Het ontwikkelteam van WoonGraag heeft al sinds begin jaren 90 ervaring met de bouw van zorggeschikte woningen voor senioren.