Herontwikkeling Bloemwijk Alkmaar

De Alkmaarse woningbouwvereniging Van Alckmaer heeft na uitgebreid vooronderzoek en voorbereiding besloten tot sloop en herontwikkeling van de wijk Bloemwijk in Alkmaar. De wijk is in de jaren twintig van de vorige eeuw gebouwd en gelegen tussen de spoorlijn (Leliestraat) en de Dahliastraat en begrenst door de C.W. Bruinvisstraat en de Eikelenbergstraat.

Na herontwikkeling dient de wijk geschikt te zijn voor allerlei type huishoudens en levensfasen. De nieuwbouw zal voornamelijk uit huurwoningen in verschillende typen bestaan maar ook voor een deel uit koopwoningen. De woningen dienen energieneutraal en gasloos te worden. Bij de ontwikkeling van de buitenruimte zal ingezet worden op ambities op het gebied van klimaatadaptatie en gezonde leefomgeving zoals een groenere wijk, een wijk waar makkelijk ontmoetingen plaatsvinden, een wijk waar hittestress en wateroverlast bij heftige regenbuien voorkomen kunnen worden en waar nagedacht is over allerlei vormen van milieuvriendelijk vervoer.

WoonGraag voert in opdracht van Van Alckmaer het procesmanagement uit van deze complexe herontwikkeling. In de kern gaat het om de aansturing en begeleiding van het stedenbouwkundig plan en de planologische uitwerking, de vergunningsprocedure en het voorbereiden en contracteren van het sloop- en bouwtraject.

Status
Definitiefase.

Planning
Naar verwachting zullen de realisatiewerkzaamheden medio 2021 starten.

Wilt u meer informatie?
Hebt u een vraag over de herontwikkeling van Bloemwijk, neem dan contact met ons op via de contactpagina.