Nieuws

WoonGraag steunt onderzoek naar app voor jongeren met psychische problemen

Met een fietstocht van Verona naar Maastricht hebben 8 medewerkers van de Bascule (academische kinder- en jeugdpsychiatrie) en Spirit (specialistische jeugdzorg) 30.750 euro opgehaald. Doel van de tocht van 1100 kilometer, dwars door de Alpen, was om aandacht te vragen voor jongeren met ernstige psychische problemen waarvoor nog geen juiste behandeling is.

Aantal huishoudens en woningbehoefte Noord-Holland blijft groeien

De bevolking van Noord-Holland groeit en blijft de komende tijd verder groeien. Volgens de verwachting neemt de bevolking toe van ruim 2,8 miljoen in 2019 naar ruim 3,2 miljoen in 2040, een toename van circa 390.000 inwoners. De groei in heel Noord-Holland komt voornamelijk door arbeidsmigratie en vergrijzing.

Dit blijkt uit de bevolkingsprognose Noord-Holland 2019-2040.

Feestelijke start bouwwerkzaamheden St. Joseph

Op vrijdag 23 augustus is op feestelijke wijze de start van de bouwwerkzaamheden van St. Joseph aan de Kerklaan in Heemskerk gevierd. Om het moment extra luister bij te zetten, trokken toekomstige bewoners van de locatie met alle macht aan een dik touw waarmee een monumentale klok weer werd geluid.

Langer én tevreden thuis in een woonservicegebied

Interview met prof. George de Kam, emeritus hoogleraar Volkshuisvesting en grondmarkt

Voor ouderen zit weinig tussen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en het verpleeghuis. Dat gat moet gevuld. “Er zijn wel nieuwe woonvormen ontwikkeld, maar voor te weinig mensen. De kans dat kwetsbare ouderen thuis verpieteren is groter geworden.” Prof. George de Kam (1948), emeritus hoogleraar Volkshuisvesting en grondmarkt, pleit voor het woonservicegebied.

'Gemeenten moeten beseffen hoe belangrijk wooninitiatieven voor senioren zijn'

Steeds meer senioren wonen zelfstandig en de vergrijzing neemt toe. Er zal daarom komende jaren een grotere behoefte ontstaan aan nieuwe vormen van levensloopbestendig wonen, tussen de zelfstandige woning en het verpleeghuis in. Afgelopen jaren poppen mondjesmaat nieuwe vormen van wonen en zorg op. Het aanbod van woonvormen voor senioren blijft echter sterk achter bij de vraag. Het volume moet omhoog. Om die reden heeft het Rijk in april 2019 de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg in het leven geroepen. Wat houdt deze nieuwe regeling in?

Tekort van 80 duizend woningen voor senioren

In het hele land is een groot tekort aan geschikte huizen voor ouderen. En dat tekort groeit de komende jaren snel. "Overheid en gemeenten weten dit al jaren maar doen hier nog te weinig aan: laks en onvoorstelbaar", zegt belangenvereniging ANBO.

"Ik vind dat de Rijksoverheid en de lokale overheden onvoldoende anticiperen op de demografische ontwikkelingen in het land", aldus directeur Liane den Haan van de vereniging ANBO, de belangenorganisatie voor senioren.

WoonGraag steunt geldinzamelingsactie voor Stichting Klavertje 2

Twee toppers van kerels, Gert-Jan de Reus en Rob de Vries, nemen van zondag 3 maart tot zaterdag 9 maart deel aan de Cold Car Classic Experience. Doel is om met een auto die ouder is dan 30 jaar honderden kilometers oneindig besneeuwde wegen van Noorwegen en Zweden te bedwingen. Gert-Jan en Rob rijden de tocht in het ijzige Scandinavië niet alleen voor de lol, maar ook om geld in te zamelen voor Stichting Klavertje2. Deze stichting is opgericht met als doel om bekendheid geven aan het Syndroom van Usher, een zeldzame, erfelijke en ongeneeslijke aandoening.

WoonGraag start sponsoring succesvol Amstelveens meidenvoetbalteam

Sinds het najaar van 2018 is WoonGraag de trotse shirtsponsor van MO 19-1, een van de meidenvoetbalteams van voetbalclub Roda’23 uit Amstelveen. MO 19-1 is een hecht meidenteam dat al jarenlang samenspeelt. Sommige speelsters staan zelfs al vanaf de ‘f-jes’ samen op het veld. En dat doen ze met veel succes. Nadat de meiden de najaarscompetitie met een tweede plaats hebben afgerond zijn zij gepromoveerd naar de Hoofdklasse.

Inloopbijeenkomst woningbouwplan Bovenweg te Schoorl

Omwonenden en andere belanghebbenden worden uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst over het woningbouwplan op de plek van de Oosterkimschool, Bovenweg 6 in Schoorl. De inloop is op woensdag 27 februari 2019 tussen 19.00 en 20.00 uur in de voormalige Oosterkimschool (Bovenweg 6, Schoorl).

Plan voor 15 woningen

Inloopbijeenkomst herontwikkeling St. Joseph goed bezocht

De inloopbijeenkomst voor omwonenden van het St. Josephgebouw in Heemskerk op 6 februari is goed bezocht. Naast omwonenden waren ook andere geïnteresseerden aanwezig om kennis te nemen van de geplande veranderingen op deze bijzondere plek in Heemskerk.

Bezoekers konden vragen stellen aan vertegenwoordigers van de initiatiefnemers (Stichting Woongroep St. Joseph, Stichting Goed voor Elkaar), toekomstig eigenaar Stichting Stadsherstel, een medewerker van de gemeente Heemskerk en de architect. 

Pagina's

Subscribe to Nieuws