Nieuws

Plan hervorming zorg: pas als niemand voor u kan zorgen, dan zal de overheid dat gaan doen

Pas als familie, vrienden en buren u niet meer kunnen helpen bij de zorg die u nodig hebt, dan zal de overheid u met een vergoeding gaan ondersteunen. Staatssecretaris Van Rijn heeft hierover met organisaties van zorgconsumenten en werkgevers op hoofdlijnen overeenstemming mee bereikt. Het plan wordt nu door vertegenwoordigers van de betrokken partijen inhoudelijk en cijfermatig uitgewerkt. 

Extra hulp voor kwetsbare ouderen

Een bijzonder artikel in het Noordhollands Dagblad. Dankzij geld uit de reguliere zorg kunnen welzijnsorganisaties in Noord-Holland ieder jaar duizend kwetsbare ouderen extra steunen. Voor het artikel werd Piet Groot geinterviewd.

Ouderen met spaarpot betalen fors meer voor verzorging

Sommige ouderen gaan bijna duizend euro extra betalen voor hun verblijf in een verzorgings- of verpleeghuis.

Verzorgingshuizen lopen leeg

Guus Schrijvers, voormalig hoogleraar Public Health bij het Utrechts Medisch Centrum, ziet de verzorgingshuizen in Nederland steeds verder leeglopen. Hij schrijft hier het volgende over in een bericht op zijn blog

Benutten waarde woning voor oude dag

Door de bezuinigingen in de AWBZ wordt aan ouderen een bijdrage in de huishoudelijke hulp en verpleging gevraagd. Tegelijk dalen de pensioenen. Door de beperking van de hypotheekrenteaftrek en de kredietcrisis is het moeilijk om het vermogen dat in het huis zit te verzilveren. De overheid heeft nu een 'Taskforce verzilveren' opgericht om oplossingen voor dit probleem te zoeken. Als u op onderstaande afbeelding klikt, kunt u meer hierover lezen in een  krantenbericht uit de Volkskrant van 4 oktober 2012. 

Hervorming woningmarkt nodig

Tot op heden wordt er in de bouwwereld traditioneel en aanbodgericht gedacht en dit leidt tot te dure woningen. Het zou echter veel meer moeten gaan over de behoefte en financiële mogelijkheden van de toekomstige bewoners. Doel hiervan is dat de netto woonlasten gemaximaliseerd worden en er meer vrij besteedbaar inkomen wordt gegenereerd. Het wonen en de wens van de bewoners zou daarbij meer oprecht moeten worden benaderd en moeten leiden tot een begrijpelijk consumentenproduct met betaalbare woonlasten en een positieve beleving.

Ook bij zwaardere zorgvraag thuis blijven wonen

In het Noordhollands Dagblad verscheen op 29 oktober 2012 een artikel over de ingrijpende veranderingen die het kabinet heeft doorgevoerd voor de ouderen met een zorgvraag. Duizenden ouderen die weinig zorg nodig hebben komen het verzorgingshuis niet meer in. Volgens Henk Stuyver, lid van ouderenbond Unie KBO, hebben ouderen niet in de gaten wat er speelt. Wie in de toekomst nog in het verzorgingshuis wil, moet er écht slecht aan toe zijn.

Pagina's

Subscribe to Nieuws