Nieuws

Fundering van het Hof van Wognum wordt gelegd

Prachtig om te zien hoe onder een staalblauwe hemel aan de fundering van het Hof van Wognum wordt gewerkt. 

Inloopbijeenkomst De Blinkerd in Schoorl: gezellig en druk

Het was even spannend voor ons. Hoeveel mensen komen er naar de inloopbijeenkomst van WoonGraag in De Blinkerd in Schoorl?

Steeds meer Nederlandse zestigplussers verhuren woning op Airbnb

Steeds vaker verhuren Nederlandse zestigplussers hun woning via Airbnb. Het aandeel senioren op het woningverhuurplatform is het afgelopen jaar bijna verdubbeld. In totaal worden er wereldwijd zo'n 160.000 accommodaties aangeboden door zestigplussers op de verhuursite, ongeveer 10 procent van het totale aanbod. Volgens Airbnb waarderen huurders de zestigplussers beter dan verhuurders in andere leeftijdsgroepen. Gemiddeld krijgen de senioren vaker de maximale beoordeling van vijf sterren.

Prijs

Langer thuis in eigen huis

Steeds meer senioren blijven langer in hun eigen huis wonen, terwijl de vraag naar zorg en de behoefte aan een aangepaste woning toeneemt. Wat kan er worden gedaan om het wooncomfort bij een veranderende situatie te verhogen? Wat is er allemaal mogelijk, hoe ingrijpend is dat en wat kost het? De projectgroep ‘Langer thuis in eigen huis’ vroeg gerenommeerde architecten en zorgspecialisten om slimme aanpassingen te bedenken voor bestaande woningen en de directe omgeving.

Inloopbijeenkomsten WoonGraag in gemeente Bergen

WoonGraag is in de maand november in de kernen Schoorl, Bergen, Egmond aan Zee, Egmond aan den Hoef en Egmond-Binnen aanwezig voor een persoonlijke kennismaking met deelnemers aan de animo-inventarisatie en andere geïnteresseerden. Tijdens de inloopbijeenkomsten zal er aandacht zijn voor de veranderingen voor senioren op gebied van wonen, financiën en welzijn. Er is geen centrale presentatie, u kunt langs komen wanneer u wilt.

WoonGraag start animo-inventarisatie woningen voor senioren gemeente Bergen

WoonGraag start op 21 september met een animo-inventarisatie onder Bergense senioren. Het onderzoek moet uitwijzen of er in de gemeente Bergen behoefte is aan levensloopbestendige, comfortabele en betaalbare huur- en koopwoningen voor mensen van 55 jaar en ouder. Uiteindelijk doel is om voor senioren die zich bij WoonGraag inschrijven op een vraaggestuurde wijze goede woningen te realiseren.

Toewijzing woningen Hof van Wognum

Vanaf 1 augustus 2016 kunt u zich niet meer bij WoonGraag als geïnteresseerde aanmelden voor een nog beschikbare woning in het Hof van Wognum. De aanmelding dient vanaf deze datum plaats te vinden bij De Woonschakel of Kuin BV. 

Wanneer u interesse hebt voor een sociale huurwoning (bouwnummer 9 t/m 26) dan kunt u zich wenden tot De Woonschakel waar u zich kunt registreren als woningzoekende bij woonruimteverdelingssysteem Woonmatch via https://www.huurwoningwestfriesland.nl. Voor deze woningen geldt een een inkomenstoets.

Start bouw Hof van Wognum

Met groot plezier kunnen wij meedelen dat voor de bouw van het Hof van Wognum onlangs overeenstemming is bereikt met Aannemingsbedrijf Kuin BV uit Bovenkarspel. Het bedrijf heeft aangegeven direct na de bouwvakantie te willen starten met de bouw. Naar verwachting worden de woningen in de zomer van 2017 opgeleverd.

Aanpassingen

Voorzieningen in de buurt belangrijk voor senioren

Voor senioren zijn voorzieningen op korte afstand van hun woning belangrijk, omdat zij meer lokaal georiënteerd zijn dan jongere groepen. Lokale voorzieningen komen steeds vaker onder druk te staan door bevolkingsontwikkelingen (krimp, vergrijzing, ontgroening), economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Vooral op het platteland is dit het geval.

Pagina's

Subscribe to Nieuws