Nieuws

Oudere ziet langer thuis wonen als bezuiniging

Bijna zeven van de tien ouderen (68 procent) denken dat de overheid langer thuis wonen stimuleert uit louter financiële overwegingen. Meer dan de helft (57 procent) vindt dat de overheid te weinig financiële steun geeft om de woning aan te passen voor langere bewoning. Ook is bijna driekwart (72 procent) van mening dat er te weinig geschikte seniorenwoningen in Nederland zijn. Eén en ander blijkt uit onderzoek van bureau TeraKnowledge onder 600 Nederlandse 65-plussers.

Handje toesteken

Ouderen nog onbekend met nieuwe woonvormen

Nieuwe woonvormen voor ouderen zijn nog onbekend, terwijl die hard nodig zijn nu veel verzorgingshuizen sluiten en het overgrote deel van de senioren tot op hoge leeftijd zelfstandig blijft wonen.

Gemeenten terughoudend bij aanpassing woningen senioren

“U kunt beter verhuizen!”, krijgen sommige senioren te horen van hun gemeente als zij om een woningaanpassing vragen. Dat blijkt uit onderzoek van seniorenorganisatie ANBO in samenwerking met onderzoeksbureau Kien onder 30 gemeenten. Woningaanpassingen - zoals trapliften of een douche in plaats van een bad- kunnen worden aangevraagd via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). “Maar onderzochte gemeenten laten hier een belangrijke taak liggen. Zeker nu senioren langer thuis moeten blijven wonen, zullen dit soort aanpassingen vaker in bestaande bouw gedaan moeten worden.

Woning aanpassen: Wat doet u wel/niet?

Zoals u wellicht weet is de subsidieregeling voor woningaanpassingen op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning sinds 1 januari bij de gemeenten ondergebracht. Wie zijn woning (huur en koop) wil aanpassen met voorzieningen waardoor het mogelijk is om langer in de woning te blijven, kan daarvoor aankloppen bij het Wmo-loket van zijn gemeente, waarna een procedure in werking treedt. Als aan de voorwaarden wordt voldaan, draagt de gemeente zorg voor de aanpassingen. U kunt ook een geldbedrag ontvangen, te besteden aan een voorziening naar eigen keus.

Blijf leren met HOVO

Gepensioneerd of met de VUT? Grijp uw kans en ga een intellectuele uitdaging aan met HOVO, hoger onderwijs voor ouderen. HOVO is de noemer waaronder diverse Nederlandse universiteiten en HBO-instellingen een eigen cursusprogramma van algemeen vormend onderwijs aanbieden voor iedereen vanaf vijftig jaar.

De zorg verandert mee: informeer uzelf

Het is niet iets waar u elke dag aan denkt. En het is zeker niet iets waar u naar uitkijkt. Maar het is een feit dat bij het ouder worden bij veel mensen een zorgvraag ontstaat. Het kan u of uw partner zomaar overkomen.

Groot tekort aan ouderenwoningen


Overal in het land staan er verzorgingshuizen geheel of gedeeltelijk leeg. Steeds minder mensen hebben recht op een plek. Als je geen zware zorg nodig hebt maar wel in een verzorgingshuis wilt wonen, moet je van het kabinet daar voortaan zelf een kamer huren. Maar dat blijkt in de praktijk vaak lastig te realiseren

Belemmeringen

Pagina's

Subscribe to Nieuws