Nieuws

Onjuiste berichtgeving in Noordhollands Dagblad

Tot onze spijt heeft het Noordhollands Dagblad op vrijdag 19 september foutieve informatie over het woningbouwproject 'Hof van Wognum' gepubliceerd. In de editie 'Dagblad voor West-Friesland staat vermeld dat toekomstige bewoners van de woningen zorg gaan krijgen van de naastgelegen zorgorganisatie De Herbergier. Dit is voorbarig. Er is inderdaad in een positieve sfeer gesproken met De Herbergier en deze organisatie onderzoekt op dit moment de mogelijkheden. Ook met Omring, locatie Wognum, is in een eerder stadium gesproken en mogelijk kan ook deze organisatie zorgondersteuning bieden.

Informatiebijeenkomst Hof van Wognum massaal bezocht


De informatiebijeenkomst op zaterdag 3 mei over een mogelijk WoonGraag-woningbouwproject op de locatie van de voormalige Hiëronymusschool aan de Kerkstraat te Wognum is massaal bezocht. Geïnteresseerden uit Wognum en omgeving kwamen naar Cultureel Centrum Het Trefpunt voor een kennismaking met een uniek woningbouwproject op een historische plek in Wognum.

Oudere huurders: eerder verhuizen naar geschikte woning

Huurders die op hun oude dag zelfstandig blijven wonen en zorg nodig hebben, moeten in de toekomst eerder verhuizen naar een huis dat daar geschikt voor is. Dat zegt een grote meerderheid van 163 woningcorporaties in een enquête van de NOS.

Meer passende woningen nodig voor ouderen

Zonder extra maatregelen ontstaat er een tekort aan woningen voor ouderen en kwetsbare groepen. Veel ouderen en mensen met een beperking hebben door gewijzigd overheidsbeleid geen recht meer op huisvesting in een instelling of woongroep. Deze doelgroep heeft echter vaak een woonomgeving nodig die veiligheid biedt en waar begeleiding beschikbaar is. Gegevens van bureau Companen ten behoeve van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg laten een groeiende vraag zien naar zelfstandige woningen in een beschutte omgeving ('verzorgd wonen'). Regionaal blijken er grote verschillen te zijn.

Ouderen hebben baat bij het spelen van 'serious games'


Drie oudere dames uit Leeuwarden weten al een tijdje wat ook bekend is gemaakt op de beurs Zorg & ICT in Utrecht: het spelen van games door mensen op leeftijd levert gezondheidswinst op.

Marie Akkerman (74), Els van der Meer (73) en Feikje Piersma (71) hebben bij de dagbesteding van Erasmushiem in de Friese hoofdstad als proefkonijn gediend voor het Sta-op-spel.

Ouderen winkelen in 2020 massaal online


Ouderen van nu gebruiken internet vooral om in contact te blijven met familie en bekenden. In 2020 gaan ze echter ook massaal online kopen, zo blijkt uit onderzoek van specialisten op gebied van retail. 

50-plusser gaat internet breder gebruiken

Pagina's

Subscribe to Nieuws