Skip to content
 

Oosterkimschool

 

Locatie

Woningbouwcorporatie Kennemer Wonen, WoonGraag en KDRA Architecten hebben een herontwikkelingsplan opgesteld voor de locatie van de voormalige Oosterkimschool aan de Bovenweg in Schoorl. Het plan gaat uit van 8 sociale huurwoningen en 7 vrije sector huurwoningen in het middensegment. Op 27 februari 2019 is het voorlopig Ruimtelijk Kader gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst. Belanghebbenden en omwonenden kregen de gelegenheid om te reageren.

Alle direct omwonenden worden nauw betrokken bij de totstandkoming van het definitief Ruimtelijk Kader, dat het college van Burgemeester en Wethouders ter besluitvorming aan de gemeenteraad aanbiedt. Na de vaststelling door de gemeenteraad, wordt de procedure tot opstellen van het ontwerpbestemmingsplan gestart. Kennemer Wonen heeft een informatiepagina over de voorgenomen herontwikkeling van de Oosterkimschool: www.kennemerwonen.nl/ik-zoek/projecten/oosterkimschool/