Actueel

Met een fietstocht van Verona naar Maastricht hebben 8 medewerkers van de Bascule (academische kinder- en jeugdpsychiatrie) en Spirit (specialistische jeugdzorg) 30.750 euro opgehaald.
De bevolking van Noord-Holland groeit en blijft de komende tijd verder groeien. Volgens de verwachting neemt de bevolking toe van ruim 2,8 miljoen in 2019 naar ruim 3,2 miljoen in 2040, een toename van circa 390.000 inwoners.
Op vrijdag 23 augustus is op feestelijke wijze de start van de bouwwerkzaamheden van St. Joseph aan de Kerklaan in Heemskerk gevierd.
Interview met prof. George de Kam, emeritus hoogleraar Volkshuisvesting en grondmarkt
Steeds meer senioren wonen zelfstandig en de vergrijzing neemt toe. Er zal daarom komende jaren een grotere behoefte ontstaan aan nieuwe vormen van levensloopbestendig wonen, tussen de zelfstandige woning en het verpleeghuis in.