Advies en ondersteuning

WoonGraag wordt steeds vaker gevraagd door gemeentes, corporaties en woonbelangenorganisaties om onze kennis en ervaring in adviesvorm te delen.

Een bestuur van een stichting voor ouderenhuisvesting in Noord-Kennemerland verzocht ons een strategische vastgoedvisie te ontwikkelen die richting kon geven aan een aantal investeringsvraagstukken. WoonGraag maakte inzichtelijk wat de financiële mogelijkheden waren. Ook analyseerden we het beleid van gemeente, provincie en het rijk. Tot slot verkenden we diverse locaties op haalbaarheid (ligging, bestemming, planologische medewerking). Op basis hiervan konden wij verschillende ontwikkelscenario’s opstellen voor de stichting.

Gemeentes
Ook gemeentes kunnen bij WoonGraag terecht. Denk daarbij aan het opstellen van kaders voor het vastgoedbeleid en de uitwerking hiervan tot een gemeentelijk (strategisch) beleidsdocument. Wij adviseren ook over de inrichting en positionering van het taakveld binnen de organisatie dat zich bezighoudt met het vastgoed dat de gemeente in haar bezit heeft.

Tijdelijke huisvesting
Bijna elke gemeente in Nederland heeft te maken met tijdelijke huisvestingsvraagstukken. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om de opvang van Oekraïense gezinnen die hun eigen land als gevolg van de oorlog zijn ontvlucht, om statushouders die zich nu nog in asielzoekerscentra bevinden, om arbeidsmigranten maar ook om lokale spoedzoekers. Dit is geen gemakkelijke opgave gezien de grote druk waar de woningmarkt nu al mee te maken heeft. 

Een oplossing kan zijn om ongebruikte locaties beschikbaar te maken voor tijdelijke huisvesting. Dit kan gaan om zowel gemeentelijke als particuliere gebouwen en gronden die in de komende jaren herontwikkeld worden, maar tot het moment dat hier definitief een besluit over wordt genomen mogelijk prima inzetbaar zijn voor tijdelijke opvang. WoonGraag kan zowel gemeentes, bedrijven als particuliere eigenaren begeleiden bij de verkenning van deze mogelijkheden.

Ondersteuning werkorganisatie
WoonGraag kan ook voor kortere en langere duur hands-on ondersteuning bieden aan uw werkorganisatie. Zo hebben wij in de rol van procesmanager een stedelijke woningcorporatie ondersteund bij een complexe herontwikkeling.

Van plan naar uitvoering
Onze adviezen en ondersteuning dragen bij aan de verwezenlijking van uw visie en ambitie. We kijken met aandacht naar uw opgave en bieden maatwerkoplossingen in de uitwerking. Mocht ons advies tot een haalbaar plan leiden, dan zijn wij meer dan bereid om u ook te ondersteunen bij de uitvoering van uw plan.