Algemene voorwaarden

Op alle werkzaamheden van WoonGraag is de DNR 2011 van toepassing (De Nieuwe Regeling 2011: Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur). Dit is een standaardregeling voor het afsluiten van overeenkomsten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers op het gebied van ontwerp, advies en management in de bouw. Geschillen voortvloeiend uit aan ons gegeven opdrachten worden beslecht door middel van arbitrage overeenkomstig de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouw

Download de DNR 2011 (eerste herziening 2013).

Website
De op deze website getoonde informatie wordt door WoonGraag met zorg en aandacht samengesteld. Ondanks alle inspanningen kan WoonGraag niet garanderen dat de informatie op deze website te allen tijde volledig en correct is. Dit geldt ook voor alle links die direct of indirect aan deze website zijn gekoppeld. WoonGraag is niet verantwoordelijk voor de inhoud van elke internetpagina die kan worden bezocht via een dergelijke link. WoonGraag behoudt zich te allen tijde het recht voor veranderingen door te voeren of aanvullingen te doen op de informatie zonder mededeling vooraf. Door het gebruik van deze site bestaat nooit een contractuele verbintenis of komt deze tot stand met WoonGraag met als doel het opvragen van informatie, advies of diensten van deze strekking. WoonGraag neemt afstand van alle wettelijke aansprakelijkheid die voortkomt uit het gebruik van de content en geeft geen garantie betreffende de accuratesse van de informatie die het bevat, of dat toegang tot de website te allen tijde ononderbroken zal zijn. WoonGraag houdt zich niet verantwoordelijk voor bijzondere, incidentele of zwaarwegende schade, inclusief ontbreken van toegankelijkheid en verlies van data, als gevolg van het gebruik van informatie die beschikbaar is op deze website. Voor vragen kunt u contact opnemen met ons.