Privacyverklaring

Privacyverklaring WoonGraag
WoonGraag is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring toegepast op de activiteiten van WoonGraag.

Contactgegevens:
WoonGraag
Schipperslaan 4H
1906 BG Limmen

De heer J. Twisk is de Functionaris Gegevensbescherming van WoonGraag. De heer Twisk is te bereiken via jt@woongraag.nl.

Persoonsgegevens die WoonGraag verwerkt
WoonGraag verwerkt uw persoonsgegevens doordat u onze website bezoekt, gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • e-mailadres
 • IP-adres
 • Overige gegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door uw woonwensen tbv de ontwikkeling van een woningbouwproject aan WoonGraag door te geven door deze op de website van WoonGraag achter te laten, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt WoonGraag persoonsgegevens?

WoonGraag verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het organiseren en begeleiden van uw vraag teneinde een woningbouwproject te realiseren met levensloopgeschikte, comfortabele en betaalbare (huur)woningen
 • Verzenden van een digitale nieuwsbrief
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening van WoonGraag uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
WoonGraag bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een standaard bewaartermijn van maximaal 4 jaar voor persoonsgegevens (personalia, adres), met het doel om in voorkomende gevallen contact met u op te nemen. De termijn van 4 jaar is gebaseerd op de gemiddelde termijn die nodig is om een vraaggestuurd woningbouwproject in Nederland te realiseren. Gedurende die periode kan WoonGraag u bijvoorbeeld benaderen voor uitnodiging van een bijeenkomst of anderszins wanneer het van belang is om met u contact op te nemen. Indien een bouwproject succesvol is afgerond, worden de gegevens verwijderd. Indien een initiatief door omstandigheden niet tot een bouwproject leidt, worden de gegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
WoonGraag verstrekt uw gegevens niet aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
WoonGraag gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. WoonGraag gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden, bijvoorbeeld bij toekomstig bezoek. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. 

WoonGraag plaatst geen cookies (zoals een Facebook Pixel code) die uw surfgedrag bijhouden om op maat gemaakte content en advertenties te kunnen aanbieden.
WoonGraag maakt gebruik van de dienst PerfectView voor de registratie van uw personalia en woonwensen als u deelneemt aan de animo-inventarisatie die georganiseerd wordt om de behoefte aan een nieuw woningbouwproject te bepalen. WoonGraag gebruikt Google Analytics om bezoeken te meten.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. U kunt bijvoorbeeld Ghostery gebruiken daarvoor.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door WoonGraag en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij WoonGraag een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die WoonGraag van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar gegevens@woongraag.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. WoonGraag reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

WoonGraag wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe WoonGraag persoonsgegevens beveiligt
WoonGraag neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dat doet WoonGraag met:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) WoonGraag verstuurt uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • Software op de mailservers die WoonGraag gebruikt om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • en andere methoden.

Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met WoonGraag via gegevens@woongraag.nl

Deze privacyverklaring is geldig vanaf 25 mei 2018