Over ons

 

Wie zijn wij?

WoonGraag wordt gevormd door een hecht, deskundig en effectief team met ervaring in alle aspecten van het ontwikkelproces. Wij treden onafhankelijk op en begeleiden woningbouwprojecten van initiatief tot oplevering. Wij delen niet mee in ontwikkelwinst en kunnen ons daarom volledig richten op de beste woonoplossingen.

Waar staan wij voor?

Wij vinden dat iedere burger maximaal gebruik moet kunnen maken van wat de samenleving biedt. Keuzevrijheid en eigen verantwoordelijkheid staan hierbij centraal. Een passende en betaalbare levensloopgeschikte duurzame woning in een veilige omgeving die bijdraagt aan het welbevinden.

Het benutten van de krachten van zowel maatschappelijke als commerciële partijen en een integrale aanpak van de ontwikkeling van vastgoed zien wij daarbij als primaire voorwaarde. Opdrachtgevers, bewoners, bestuurders en andere belanghebbenden zijn allen een gelijkwaardige partner. Samen zijn ze verantwoordelijk voor het ontstaan van een aantrekkelijke woonlocatie.

Bij (her)ontwikkelingen zullen wij ons inzetten om deze samen met onze partners zo natuurinclusief en klimaatadaptief mogelijk te realiseren. Met eenvoudige voorzieningen aan gebouwen, zoals aanpassingen aan het ontwerp of het veranderen van een werkwijze of de te gebruiken materialen, kan daarnaast veel bereikt worden voor de biodiversiteit van woonomgevingen.