Skip to content
 

Bloemwijk

 

Locatie

De Alkmaarse woningbouwvereniging Van Alckmaer heeft na uitgebreid vooronderzoek en voorbereiding besloten tot sloop en herontwikkeling van de wijk Bloemwijk in Alkmaar. De wijk is in de jaren twintig van de vorige eeuw gebouwd en gelegen tussen de spoorlijn (Leliestraat) en de Dahliastraat en begrenst door de C.W. Bruinvisstraat en de Eikelenbergstraat.

Van Alckmaer wil dat de wijk na herontwikkeling geschikt is voor bewoners van alle leeftijden, inkomensgroepen en huishoudsamenstellingen. Van Alckmaer vindt het ook van belang dat bewoners die wat extra ondersteuning nodig hebben bij het (leren) wonen, een fijne plek kunnen vinden in de wijk. Bloemwijk zou een plek moeten zijn waar alle huidige en toekomstige bewoners zich fijn en thuis voelen, een plek die uitnodigt tot ontmoeting, sociaal contact en verbinding en waar bewoners onderling voor elkaar en voor de wijk van betekenis kunnen zijn. De nieuwbouw zal voornamelijk uit huurwoningen in verschillende typen bestaan maar ook voor een deel uit koopwoningen. De woningen dienen energieneutraal en gasloos te worden.

Bij de ontwikkeling van de buitenruimte zal ingezet worden op ambities op het gebied van klimaatadaptatie en gezonde leefomgeving zoals een groenere wijk, een wijk waar hittestress en wateroverlast bij heftige regenbuien voorkomen kunnen worden en waar nagedacht is over allerlei vormen van milieuvriendelijk vervoer.

Opdrachtgever: Van Alckmaer
Type: 170 woningen in vier woningvarianten, van 1-persoons huishoudens tot jonge gezinnen
Fase: Plan- en bouwvoorbereiding
Rol: Procesmanagement, waaronder de aansturing en begeleiding van het stedenbouwkundig plan, de planologische uitwerking, de vergunningsprocedure en het voorbereiden en contracteren van het sloop- en bouwtraject

Afbeelding vogelvlucht Bloemwijk: De Nijl Architecten.