Beleggers

Overweegt u om uw vermogen in te zetten voor de ontwikkeling van een duurzame vastgoedportefeuille? WoonGraag levert planontwikkelmanagement aan beleggers die zelf (tijdelijk) geen ontwikkelkracht of specifieke ontwikkelkennis hebben. U kunt zelfs het gehele ontwikkeltraject van een locatie aan WoonGraag uitbesteden, als daar uw voorkeur naar uitgaat. Door ons netwerk, kennis van de markt, locaties en grond weten wij waar er kansen liggen voor gezonde vastgoedinvesteringen. Concreet kunnen wij voor u:

Onze adviseurs beschikken over een groot gemeentelijk netwerk in Noord-Holland en zijn bekend met alle procedures als onderdeel van een (her)ontwikkeling.

Wij zetten ons graag in om woningen te realiseren voor iedereen, maar in het bijzonder voor mensen met een specifieke woonvraag: senioren, starters, kleine huishoudens, mensen met een beperking.

Tot slot. Als belegger wilt u niet te maken krijgen met langdurige en complexe inspraaktrajecten met omwonenden en andere belanghebbenden. Wij zijn succesvol in participatie en het organiseren van inspraak die leidt tot een sterkere en leefbaardere omgeving, waarbij eventuele bezwaren zo vroeg mogelijk worden herkend en meegewogen.

Bent u nieuwsgierig naar wat WoonGraag voor u kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op en vertel ons waar wij u mee kunnen ontzorgen.