Corporaties

Komt u ontwikkelcapaciteit tekort? Lopen uw projecten vertraging op? Onze projectleiders bieden ondersteuning aan woningbouwcorporaties die zelf geen ontwikkelorganisatie (meer) hebben of kampen met een gebrek aan personele capaciteit. Zij zijn gepokt en gemazeld in het projectmanagement van complexe (her)ontwikkelingen:

  • Bekend met combinatie sociale woningbouw en middenhuur
  • Affiniteit met opgave van gemengde ontwikkellocaties met zowel sociale als marktwoningen (huur en/of koop)
  • Gebiedskennis en groot netwerk met overheid
  • Ervaring met ingewikkelde participatietrajecten
  • Er wordt ‘doorgepakt’

Wilt u dat wij onze expertise en ervaring voor u inzetten? Neem vrijblijvend contact op en vertel ons hoe wij u kunnen ontzorgen.