Inloopbijeenkomst woningbouwplan Bovenweg te Schoorl

Omwonenden en andere belanghebbenden worden uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst over het woningbouwplan op de plek van de Oosterkimschool, Bovenweg 6 in Schoorl. De inloop is op woensdag 27 februari 2019 tussen 19.00 en 20.00 uur in de voormalige Oosterkimschool (Bovenweg 6, Schoorl).

Plan voor 15 woningen
In november 2018 heeft het college van B&W het Plan van Aanpak/voorlopig Ruimtelijk Kader voor een woningbouwplan aan de Bovenweg 6 vastgesteld. De gemeente Bergen, Kennemer Wonen en WoonGraag hebben dit plan vervolgens uitgewerkt in 15 kleine grondgebonden woningen. Hiervan zijn er 8 woningen in de sociale huur door Kennemer Wonen en 7 in de vrije sector huur door WoonGraag.

Inloop
Gedurende de inloop kunt u het plan zien. Er wordt géén centrale presentatie gehouden zodat u zelf een geschikt bezoekmoment kunt kiezen. Voor vragen zijn vertegenwoordigers van WoonGraag, Kennemer Wonen, de gemeente Bergen en Kerssens de Ruiter Architecten aanwezig.

Hoe verder
Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen reageren op het woningbouwplan. Dit kan schriftelijk tijdens de bijeenkomst via een reactieformulier dat hiervoor aanwezig is of via info@kennemerwonen.nl o.v.v. Inloop Oosterkimschool. De reacties worden meegenomen bij het maken van het definitief Ruimtelijk Kader dat door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Na vaststelling volgt de ruimtelijke procedure voor het bestemmingsplan. Dat is naar verwachting derde kwartaal 2019.

Vragen
Hebt u nu al vragen? U kunt contact opnemen met Robin den Das van Kennemer Wonen. Hij is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 9:00 uur tot 17:00 uur via telefoonnummer (072) 8 222 888.

Rol WoonGraag

WoonGraag voert namens de initiatiefnemers het projectmanagement uit voor de ontwikkeling van dit bijzondere woningbouwproject in het Noord-Hollandse duindorp Schoorl. Hebt u vragen voor WoonGraag met betrekking tot dit project? Neem dan contact op met Peter Trauschke, projectmanager. Hij is telefonisch bereikbaar van 8:30 uur tot 17:00 uur via telefoonnummer 072 – 53 214 93. Ook kunt u een bericht sturen via onze contactpagina.