Particulieren

Hebt u een stuk grond in eigendom waar u zelf geen agrarische of anderszins bedrijfsactiviteiten op wilt uitvoeren? Of is er sprake van een bedrijfsbeëindiging? Zo ja, dan kunt u overwegen om vrijgekomen gronden voor woningbouw in ontwikkeling te brengen.

Wij ondersteunen u graag bij het onderzoeken van de mogelijkheden die er zijn. Denk hierbij onder andere aan:

  • Verkennen van de mogelijkheden om een ontwikkeling te starten
  • Opstellen van alle documenten en starten van de procedures die nodig zijn om een ontwikkeling te initiëren
  • Het voeren van gesprekken met de gemeente
  • Bepalen van rendement op basis van een potentiële woningontwikkeling
  • Begeleiden van de bestemmingsverandering van de locatie
  • Voeren van onderhandelen met de ‘kopende partij’

Wij hebben ervaring met de (her)ontwikkeling van inbreilocaties en gronden die aan de randen van gemeentes liggen, maar ook met percelen die binnenstedelijk zijn gelegen. Het streven daarbij is om altijd met respect om te gaan met omwonenden en omgeving.

Wij zetten ons graag in om op deze plekken woningen te realiseren voor iedereen, maar in het bijzonder voor mensen met een specifieke woonvraag: senioren, starters, kleine huishoudens, mensen met een beperking, collectief particulier opdrachtgeverschap.

Mocht u overwegen om uw perceel beschikbaar te stellen voor een woningontwikkeling, dan staan wij u graag bij met advies. Neem vrijblijvend contact op en laat ons horen waar wij u mee kunnen helpen.