Skip to content
 

Het Grosthuis

 

Locatie

De plannen zijn gereed voor een derde locatie van WarmThuis. In Grosthuizen wordt een leegstaande boerderij gerenoveerd tot een moderne woonzorglocatie. In Het Grosthuis is ruimte voor 35 bewoners met dementie. WoonGraag is gevraagd om WarmThuis te ondersteunen in de bouwfase. 

Opdrachtgever: Stichting WarmThuis
Type: 5 woongroepen voor mensen met dementie
Fase: Uitvoering
Rol: Bouwbegeleiding