Skip to content
 

Stel beslissing over aanpassen woning of verhuizen naar geschikte woning niet uit

 

Stel beslissing over aanpassen woning of verhuizen naar geschikte woning niet uit

Ouderen zijn in relatie tot hun gezondheid overwegend terughoudend bij het nemen van een beslissing over het laatste deel van hun wooncarrière. Veelal wordt gedacht dat narigheid ‘aan de eigen deur’ voorbij gaat en vooral een ander treft. Ook denken veel ouderen dat ‘er altijd nog wel een moment komt’ waarop zij een beslissing kunnen nemen over het aanpassen van de bestaande of het verhuizen naar een passende woning.

Ouder worden: toename chronische ziektes
De werkelijkheid is helaas anders. Met het toenemen van de leeftijd krijgen de meeste ouderen in Nederland een (chronische) ziekte of aandoening. Het RIVM heeft in 2011 (rapport: ‘Gezond ouder worden in Nederland’) onderzocht hoe de gezondheid van ouderen is. Daaruit blijkt dat veel voorkomende ziekten zoals coronaire hartziekten, beroerte, artrose en diabetes bij ouderen het grootste verlies aan gezonde levensjaren veroorzaken. De meest voorkomende psychische aandoeningen waar ouderen aan lijden, zijn dementie, depressie en angststoornissen. Veel ouderen hebben vaak meer dan één ziekte. Van de 65-74-jarigen heeft één op de vijf mensen meer dan één chronische ziekte. Onder de 75-plussers is dat één op de drie. Vanaf het 75e levensjaar nemen bij alle ouderen de gezondheidsproblemen versneld toe.

Te laat kiezen: op lange wachtlijst of blijven wonen in ongeschikte woning
Een verhuizing, als passende woonruimte vanwege een ziekte of mobiliteitsbeperkingen noodzakelijk is, lukt vaak niet meer. Men komt, tegen alle eigen wensen en behoeften in, meestal op een wachtlijst te staan. Immers, als gevolg van de huidige veranderingen in het zorgstelsel, komen alleen de meest kwetsbaren (vanaf 1 januari 2014 alleen ZZP4 en hoger) in aanmerking voor een woning in een beschermde woonomgeving. Anderen moeten blijven wonen in de huidige, meestal ongeschikte woning en dat leidt soms tot pijnlijke situaties.

Misschien vind je dit ook interessant

Kijkdag woonzorgaccommodatie Esdégé-Reigersdaal

Kijkdag woonzorgaccommodatie Esdégé-Reigersdaal

Toekomstige bewoners hebben op 11 december 2023 tijdens een ‘kijkdag’ een bezoekje gebracht aan hun toekomstige woonplek aan de Chopinstraat…
Bewoners in het najaar van 2023 welkom in Het Grosthuis

Bewoners in het najaar van...

Het Noordhollands Dagblad besteedde op 6 december aandacht aan de bouw van Het Grosthuis in Grosthuizen. Het is de derde…
Senioren moeten niet te lang wachten met kleiner gaan wonen

Senioren moeten niet te lang...

Een zeer lezenswaardig artikel in het Noord-Hollands Dagblad van 5 april 2022. Volgens Harry Wagendorp van de Grijze Ezel, het…