Skip to content
 

Voortgang animo-inventarisatie gemeente Bergen

 

Voortgang animo-inventarisatie gemeente Bergen

De eerste tussenstand van de animo-inventarisatie van WoonGraag in de gemeente Bergen is bekend. Samengevat komt het erop neer dat er binnen de gemeente Bergen zo’n 500 mensen van 55 jaar en ouder op zoek zijn naar een geschikte woning. De interesse voor een woning in de kern Bergen het grootst. Daarna volgen de kernen Schoorl, Egmond aan Zee en Egmond Binnen.

Het woonwensenonderzoek is op 21 september 2016 door WoonGraag gestart met de huis-aan-huis verspreiding van de WoonGraag-krant. Daarnaast zijn er informatiebijeenkomsten geweest voor Bergense senioren en hun familieleden die meer over de WoonGraag-aanpak willen weten. Het onderzoek moest uitwijzen of in de gemeente Bergen behoefte is aan levensloopbestendige, comfortabele en betaalbare huur- en koopwoningen voor mensen van 55 jaar en ouder.

Bij de inventarisatie is aan de deelnemers gevraagd wat zij voor zichzelf belangrijk vinden bij het zoeken van een geschikte woning. Voor deelnemers tot 70 jaar zijn de prijs en de grootte van de woning belangrijk. Deelnemers van 70 jaar en ouder hechten vooral waarde aan de levensloopgeschiktheid van de woning, waardoor het mogelijk is om tot op hoge leeftijd fijn te kunnen wonen. Daarnaast is wonen in de nabijheid van een zorgsteunpunt ook belangrijk voor hen.

Iedereen die heeft meegedaan aan de animo-inventarisatie is inmiddels met een persoonlijk bericht op de hoogte gebracht van de uitkomsten van het woononderzoek en het vervolgtraject.

WoonGraag is specialist in de begeleiding van doelgroepgerichte woningbouwprojecten, met een focus op mensen van 55 jaar en ouder die een vervolgstap naar een betaalbare en passende woning willen maken. Het uiteindelijke doel is om levensloopbestendige woningen te realiseren dichtbij sociaal-culturele voorzieningen, winkels en openbaar vervoer. Met deze bijzondere aanpak wil WoonGraag de kwaliteit van wonen en leven voor de zelfbewuste 55-plusser optimaliseren.

Deelnemen aan de animo-inventarisatie? Ga naar www.woongraag.nl/animo.

Misschien vind je dit ook interessant

Kijkdag woonzorgaccommodatie Esdégé-Reigersdaal

Kijkdag woonzorgaccommodatie Esdégé-Reigersdaal

Toekomstige bewoners hebben op 11 december 2023 tijdens een ‘kijkdag’ een bezoekje gebracht aan hun toekomstige woonplek aan de Chopinstraat…
Bewoners in het najaar van 2023 welkom in Het Grosthuis

Bewoners in het najaar van...

Het Noordhollands Dagblad besteedde op 6 december aandacht aan de bouw van Het Grosthuis in Grosthuizen. Het is de derde…
Senioren moeten niet te lang wachten met kleiner gaan wonen

Senioren moeten niet te lang...

Een zeer lezenswaardig artikel in het Noord-Hollands Dagblad van 5 april 2022. Volgens Harry Wagendorp van de Grijze Ezel, het…