‘Nederlandse woonwijken niet klaar voor vergrijzing’

Nederland is qua ruimtelijke inrichting en huisvesting niet voorbereid op de toenemende vergrijzing. De politiek heeft dan ook de plicht om te investeren in nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning in de wijken. Deze oproep doen de Rijksbouwmeester, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) en andere initiatiefnemers van de ontwerpprijsvraag WHO CARES.

Continue reading