Senioren moeten niet te lang wachten met kleiner gaan wonen

Een zeer lezenswaardig artikel in het Noord-Hollands Dagblad van 5 april 2022. Volgens Harry Wagendorp van de Grijze Ezel, het netwerk voor ouderen in Heemskerk, moeten senioren veel eerder gaan nadenken over een verhuizing naar een kleinere woning:

„Eigenlijk al als je zestig bent. Dan ben je nog jong en vitaal, dan kan je de veranderingen nog aan. Hoe langer je wacht, des te moeilijker het wordt. Veel mensen stellen het uit tot het te laat is. Ik zie het om me heen gebeuren. Want ja, we zijn jong tot we tachtig zijn, denken we. Velen wachten tot ze echt niet meer in hun huis kunnen blijven wonen, ze geen tijd en geen keuze meer hebben. Als er al plaats is. Of ze geen energie meer hebben om een verbouwing of verhuizing te regelen.”

Met een schrijnend voorbeeld beschrijft de krant hoe ineens het leven plotsklaps kan veranderen:

Neem mevrouw A., 83 jaar oud. Ze heeft altijd met haar man zelfstandig gewoond. Ook na zijn overlijden bleef ze in het grote huis wonen. Tot ze viel, een been brak en van de ene op de andere dag hulpbehoevend werd. Met veel moeite hebben haar kinderen na drie maanden voor haar een zorgwoning kunnen regelen, maar aan de andere kant van de stad.

Sinds 2013 wijst WoonGraag er al op dat het voor senioren verstandig is op tijd na te gaan denken over een andere woning. We hopen dat het artikel in het Noord-Hollands Dagblad bijdraagt aan de bewustwording bij ouderen voor dit onderwerp.

Lees het artikel ‘Wacht niet te lang met kleiner wonen’ als pdf.

‘Duinzicht’ en RTS Vastgoed tekenen intentieovereenkomst voor seniorenhof

De eigenaren van Caravan- en Bungalowpark Duinzicht en RTS Vastgoed-vertegenwoordiger Margreet van den Berg hebben een intentieovereenkomst getekend voor de realisatie van een seniorenhof op het voormalige vakantiepark aan de Westerweg in Heiloo. Het voornemen is om 17 grondgebonden middenhuurwoningen voor senioren te bouwen.

Inbreilocatie
‘Duinzicht’ is een van de inbreilocaties in Heiloo. Naast de huurwoningen in het seniorenhof zijn ook 23 sociale huurwoningen, 12 2-onder-1-kap koopwoningen en 4 vrijstaande koopwoningen opgenomen. De verwachting is dat er veel interesse zal zijn voor de woningen op de plek waar tot vorig jaar nog vakantie werd gevierd. Sinds 2019 is namens de eigenaren door WoonGraag BV aan het plan gewerkt.

Planning
Het is de bedoeling dat eind maart de voorbereidingen voor het opstellen van een ontwerpbestemmingsplan starten. Omwonenden zijn eerder geïnformeerd over dit plan. Kortgeleden zijn ze weer bijgepraat. De planologische procedure voor het bestemmingsplan start naar verwachting eind mei met de ter inzagelegging van een ontwerpbestemmingsplan herontwikkeling locatie Duinzicht.

Op bovenstaande foto v.l.n.r. Ad en Marga Zoon van ‘Duinzicht’, Margreet van den Berg van RTS Vastgoed.

‘Duinzicht’ en gemeente Heiloo tekenen intentieovereenkomst voor woningbouw

De eigenaren van Caravan- en Bungalowpark Duinzicht en wethouder Peter van Diepen hebben op 17 februari een intentieovereenkomst getekend voor een woningbouwontwikkeling op het voormalige vakantiepark aan de Westerweg in Heiloo.

Inbreilocatie
‘Duinzicht’ is een van de inbreilocaties in Heiloo. Sinds 2019 is namens de eigenaren door WoonGraag BV aan het plan gewerkt. Het gaat om 23 2- en 3 kamer sociale huurappartementen, een seniorenhof met 17 grondgebonden woningen, 12 2-onder-1-kap koopwoningen en 4 vrijstaande koopwoningen. De verwachting is dat er veel interesse zal zijn voor de woningen op de plek waar tot vorig jaar nog vakantie werd gevierd.

Gemeente Heiloo

In samenspraak met de gemeente Heiloo worden op deze locatie woningen gerealiseerd waarvan ook een fors deel sociale woningbouw. Een zeer gewenste ontwikkeling waar het college blij mee is”, aldus wethouder Peter van Diepen.

Planning
Het is de bedoeling dat eind maart de voorbereidingen voor het opstellen van een ontwerpbestemmingsplan starten. Omwonenden zijn eerder geïnformeerd over dit plan. Binnenkort worden zij weer bijgepraat. De planologische procedure voor het bestemmingsplan start naar verwachting eind mei met de ter inzagelegging van een ontwerpbestemmingsplan herontwikkeling locatie Duinzicht.

Naastgelegen Parc Westerhoeve verkent ook de mogelijkheden voor woningbouw op hun terrein. Daar waar mogelijk zal worden samengewerkt.

Informatie
Wie digitaal op de hoogte gehouden wil worden van de voortgang van het project kan hiervoor een email sturen naar duinzicht@woongraag.nl. Ook kan de website van WoonGraag worden bezocht: https://woongraag.nl/projecten/duinzicht/

Bovenstaande abeelding is een stedenbouwkundige schets van de locatie zoals getoond op bijeenkomst voor direct omwonenden in juni 2021.

‘We moeten snel meer bouwen’

De druk op de woningmarkt is zeer groot en daarom zijn er ingrijpende maatregelen nodig. Dat betogen de Schagense CDA-wethouder voor wonen Jelle Beemsterboer, en partijgenoot Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland in een opiniestuk in Trouw.

Als er nu niets wordt gedaan, dan wonen honderdduizenden mensen langer dan gewenst bij hun ouders, trekken ze in bij vrienden of familie, maar nog erger: ze belanden steeds vaker in de daklozenopvang.

Om de woningnood op te lossen, moet het bouwproces worden versneld zodat er de komende tien jaar 1 miljoen woningen worden gebouwd. Wat moet daarvoor worden gedaan? In het kort zijn dit de punten van Beemsterboer en Verhagen:

  • Investeer de verhuurdersheffing in woningbouw
  • Laat dorpen en steden weer groeien; bouw binnenstedelijk én buitenstedelijk
  • Daarnaast zou het weer moeten worden toegestaan dat dorpen en steden groeien
  • Geef het Rijk weer de regie over de woningbouw

Het gehele opiniestuk kunt u lezen bij Trouw

 

 

Tekort van 80 duizend woningen voor senioren

In het hele land is een groot tekort aan geschikte huizen voor ouderen. En dat tekort groeit de komende jaren snel. “Overheid en gemeenten weten dit al jaren maar doen hier nog te weinig aan: laks en onvoorstelbaar”, zegt belangenvereniging ANBO.

Continue reading