Kijkdag woonzorgaccommodatie Esdégé-Reigersdaal

Toekomstige bewoners hebben op 11 december 2023 tijdens een ‘kijkdag’ een bezoekje gebracht aan hun toekomstige woonplek aan de Chopinstraat in Alkmaar. De kijkdag was georganiseerd om de nieuwe bewoners, hun familie en verzorgers de locatie alvast beter te laten leren kennen. Aan de Chopinstraat wordt op het moment een 24-uurs woon-zorgaccommodatie met 13 duurzame nieuwbouwappartementen voor onzelfstandige jongeren met een beperking gerealiseerd. Het complex wordt in het voorjaar van 2024 opgeleverd.

De nieuwe huisvesting zal langdurig worden verhuurd aan Esdégé-Reigersdaal. Deze zorgorganisatie biedt professionele ondersteuning aan mensen met een verstandelijke of fysieke beperking. Het gebouw wordt volgens BENG normen gebouwd en ‘all-electric’ verwarmd en is dus compleet gasloos. Ook liggen er zonnepanelen op het dak.

Alle appartementen beschikken over een eigen keukentje en badkamer. De gezamenlijke woonkamer heeft een grote keuken en een terras met parkzicht.

WoonGraag voert namens eigenaar RTS Vastgoed het projectmanagement uit voor de nieuwbouw. Eerder verrichtte WoonGraag ook het haalbaarheidsonderzoek voor dit project. Aannemer Van Wijnen is de bouwer van het complex.

Bewoners in het najaar van 2023 welkom in Het Grosthuis

Het Grosthuis in aanbouw

Het Noordhollands Dagblad besteedde op 6 december aandacht aan de bouw van Het Grosthuis in Grosthuizen. Het is de derde locatie van WarmThuis, een organisatie die mensen een warm thuis biedt, wanneer zij als gevolg van dementie niet meer zelfstandig kunnen wonen.

Uiteindelijk komen er in Het Grosthuis 35 bewoners te wonen verdeeld over 5 woongroepen. Hiervoor wordt momenteel in Grosthuizen een voormalige boerderij gerenoveerd tot een moderne woonzorglocatie. Achter de boerderij komen vier woongebouwen met daarin appartementen. De verwachting is dat de eerste bewoners in het najaar van 2023 naar Het Grosthuis kunnen verhuizen.

WoonGraag ontzorgt WarmThuis tijdens de bouwfase en voert namens de organisatie de coördinatie van het volledige bouwproces. Zo wordt toezicht gehouden op de naleving van het programma van eisen, wordt er overleg gevoerd met het team dat de zorg gaat leveren, de architect en bouwer over de uitwerking van de verschillende onderdelen. Op de projectpagina van Het Grosthuis is meer informatie te vinden.

WoonGraag is er trots op om een bijdrage te mogen leveren aan de totstandkoming van Het Grosthuis. Het is een mooie vorm van kleinschalige zorg en wonen waar medewerkers van WarmThuis met liefdevolle aandacht telkens een mooie dag voor de bewoners ervan proberen te maken.

Lees ‘Bewoners volgend najaar welkom in Het Grosthuis‘ als .pdf.

Senioren moeten niet te lang wachten met kleiner gaan wonen

Een zeer lezenswaardig artikel in het Noord-Hollands Dagblad van 5 april 2022. Volgens Harry Wagendorp van de Grijze Ezel, het netwerk voor ouderen in Heemskerk, moeten senioren veel eerder gaan nadenken over een verhuizing naar een kleinere woning:

„Eigenlijk al als je zestig bent. Dan ben je nog jong en vitaal, dan kan je de veranderingen nog aan. Hoe langer je wacht, des te moeilijker het wordt. Veel mensen stellen het uit tot het te laat is. Ik zie het om me heen gebeuren. Want ja, we zijn jong tot we tachtig zijn, denken we. Velen wachten tot ze echt niet meer in hun huis kunnen blijven wonen, ze geen tijd en geen keuze meer hebben. Als er al plaats is. Of ze geen energie meer hebben om een verbouwing of verhuizing te regelen.”

Met een schrijnend voorbeeld beschrijft de krant hoe ineens het leven plotsklaps kan veranderen:

Neem mevrouw A., 83 jaar oud. Ze heeft altijd met haar man zelfstandig gewoond. Ook na zijn overlijden bleef ze in het grote huis wonen. Tot ze viel, een been brak en van de ene op de andere dag hulpbehoevend werd. Met veel moeite hebben haar kinderen na drie maanden voor haar een zorgwoning kunnen regelen, maar aan de andere kant van de stad.

Sinds 2013 wijst WoonGraag er al op dat het voor senioren verstandig is op tijd na te gaan denken over een andere woning. We hopen dat het artikel in het Noord-Hollands Dagblad bijdraagt aan de bewustwording bij ouderen voor dit onderwerp.

Lees het artikel ‘Wacht niet te lang met kleiner wonen’ als pdf.

‘Duinzicht’ en gemeente Heiloo tekenen intentieovereenkomst voor woningbouw

De eigenaren van Caravan- en Bungalowpark Duinzicht en wethouder Peter van Diepen hebben op 17 februari een intentieovereenkomst getekend voor een woningbouwontwikkeling op het voormalige vakantiepark aan de Westerweg in Heiloo.

Inbreilocatie
‘Duinzicht’ is een van de inbreilocaties in Heiloo. Sinds 2019 is namens de eigenaren door WoonGraag BV aan het plan gewerkt. Het gaat om 23 2- en 3 kamer sociale huurappartementen, een seniorenhof met 17 grondgebonden woningen, 12 2-onder-1-kap koopwoningen en 4 vrijstaande koopwoningen. De verwachting is dat er veel interesse zal zijn voor de woningen op de plek waar tot vorig jaar nog vakantie werd gevierd.

Gemeente Heiloo

In samenspraak met de gemeente Heiloo worden op deze locatie woningen gerealiseerd waarvan ook een fors deel sociale woningbouw. Een zeer gewenste ontwikkeling waar het college blij mee is”, aldus wethouder Peter van Diepen.

Planning
Het is de bedoeling dat eind maart de voorbereidingen voor het opstellen van een ontwerpbestemmingsplan starten. Omwonenden zijn eerder geïnformeerd over dit plan. Binnenkort worden zij weer bijgepraat. De planologische procedure voor het bestemmingsplan start naar verwachting eind mei met de ter inzagelegging van een ontwerpbestemmingsplan herontwikkeling locatie Duinzicht.

Naastgelegen Parc Westerhoeve verkent ook de mogelijkheden voor woningbouw op hun terrein. Daar waar mogelijk zal worden samengewerkt.

Informatie
U kunt zich op de hoogte houden van de voortgang van het project door de website van WoonGraag te bezoeken: https://woongraag.nl/projecten/duinzicht/

Bovenstaande abeelding is een stedenbouwkundige schets van de locatie zoals getoond op bijeenkomst voor direct omwonenden in juni 2021.

‘We moeten snel meer bouwen’

De druk op de woningmarkt is zeer groot en daarom zijn er ingrijpende maatregelen nodig. Dat betogen de Schagense CDA-wethouder voor wonen Jelle Beemsterboer, en partijgenoot Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland in een opiniestuk in Trouw.

Als er nu niets wordt gedaan, dan wonen honderdduizenden mensen langer dan gewenst bij hun ouders, trekken ze in bij vrienden of familie, maar nog erger: ze belanden steeds vaker in de daklozenopvang.

Om de woningnood op te lossen, moet het bouwproces worden versneld zodat er de komende tien jaar 1 miljoen woningen worden gebouwd. Wat moet daarvoor worden gedaan? In het kort zijn dit de punten van Beemsterboer en Verhagen:

  • Investeer de verhuurdersheffing in woningbouw
  • Laat dorpen en steden weer groeien; bouw binnenstedelijk én buitenstedelijk
  • Daarnaast zou het weer moeten worden toegestaan dat dorpen en steden groeien
  • Geef het Rijk weer de regie over de woningbouw

Het gehele opiniestuk kunt u lezen bij Trouw