Skip to content
 

Caravan- en bungalowpark Duinzicht

 

Locatie

WoonGraag heeft in opdracht van de eigenaren een woningbouwplan ontwikkeld en begeleidt en coördineert de realisatie daarvan. Het plan bestaat uit drie deelontwikkelingen: een seniorenhof met middenhuurwoningen, twee- en driekamerappartementen in de sociale huur, en een aantal vrijstaande- en twee-onder-1-kap koopwoningen. Het woningbouwinitiatief bedient diverse doelgroepen, zoals senioren, starters en doorstromers. 

Opdrachtgever: Eigenaren camping- en bungalowpark Duinzicht
Type: Seniorenwoningen in hofvorm, 2- en 3 kamer appartementen in sociale huur, 2-onder-1-kap koopwoningen en vrijstaande koopwoningen
Fase: Bouwvoorbereiding
Rol: Volledige planontwikkeling, begeleiding planologische proceduresTijdspad (participatie) herontwikkeling Caravan- en bungalowpark Duinzicht:

18 juni 2024
Omwonenden van Caravan- en bungalowpark Duinzicht zijn middels een huis-aan-huis-brief geïnformeerd over de voortgang van de woningbouwontwikkelingen op voormalig Caravan- en bungalowpark Duinzicht.
Brief omwonenden start bouw Duinzicht 2024

26 april 2024
De kavel waar het seniorenhofje op zal worden gerealiseerd, is overgedragen aan Buro Landelijk Wonen. Buro Landelijk Wonen zal ook de verhuurder zijn van de seniorenwoningen. Voor vragen en meer informatie kunt u per email contact opnemen via het volgende e-mailadres: heiloo@blw-beheer.nl. U hoeft hierna geen contact meer op te nemen met WoonGraag.

29 november 2023
Indien u geïnteresseerd bent in een twee-onder-1-kap-woning of vrije kavel, dan kunt u contact opnemen met Makelaardij Van der Borden. Telefonisch kan dat via 072 535 10 00 of per mail via heiloo@vanderborden.nl.

22 november 2023
Omwonenden van Caravan- en bungalowpark Duinzicht zijn middels een huis-aan-huis-brief geïnformeerd over de voortgang van de woningbouwontwikkelingen op voormalig Caravan- en bungalowpark Duinzicht.
Brief omwonenden DZ – start verkoop bouwrijp maken – nov 2023

25 mei 2023
Zes weken na publicatie van het door de raad vastgestelde bestemmingsplan eindigde de periode waarin er zienswijzen op het bestemmingsplan konden worden ingediend. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

27 maart 2023
De raad van Heiloo heeft in meerderheid het bestemmingsplan Duinzicht Westerweg 375 vastgesteld.

21 februari 2023
De commissie van de raad van Heiloo adviseert in meerderheid de raad van Heiloo het bestemmingsplan Duinzicht Westerweg 375 te agenderen voor de raadsvergadering op 27 maart 2023.

Tijdens de bespreking lieten de leden van de commissie zich positief uit over het plan:

  • “Deze ontwikkelaar laat zien dat het mogelijk is om in Heiloo genoeg sociaal en middencategoriewoningen te realiseren, én iets bij te dragen aan de voorzieningen in Heiloo.”
  • “Veel sociale huur, middenhuur, waterbergingen, warmtepompen, zonnepanelen. Een prachtig plan!”
  • “Dit is een mooie mix van woningen. Een prachtig plan op de plek waar vroeger een hele mooie camping stond. Heiloo gaat met de tijd mee. Een prima plan, vooral doen.”

24 oktober 2022
De commissie van de raad van Heiloo adviseert in meerderheid het college van B&W om het ontwerpbestemmingsplan Duinzicht Westerweg 375 ter inzage te leggen en in procedure te brengen.

10 maart 2022
Omwonenden die bij de bijeenkomst op 3 maart aanwezig waren, ontvangen via email hier een verslag van. Alle gemeentelijke fracties ontvangen hetzelfde verslag via de griffie.
Definitief-verslag – inloopbijeenkomst Duinzicht 3 maart 2022.pdf

3 maart 2022
Direct omwonenden zijn tijdens een inloopbijeenkomst in wijkcentrum Het Trefpunt geïnformeerd over de wijze waarop het plan naar aanleiding van de tijdens de eerdere bijeenkomst op 16 juni 2021 gemaakte opmerkingen is aangepast. De bijeenkomst is bezocht door in totaal 33 personen van 24 huishoudens. Per straat ging het om het volgend aantal huishoudens: Het Bleekveld (4), De Kwekerij (5), Westerweg (2), Egelenburg (6), De Moestuin (6) en Slootenslaan (1). Ook waren 1 raadslid (CDA) en de gemeentelijk projectleider aanwezig.

Voorlopig ontwerp – inloopbijeenkomst Trefpunt 3 maart 2022
Aanpassingen plan Duinzicht 3 maart 2022

9 februari 2022
Ruim 100 huishoudens gelegen aan de Westerweg, Het Bleekveld, Egelenburg, De Moestuin, De Kwekerij, bungalowpark Westerhoeve en Slootenslaan hebben op 9 februari 2022 een huis-aan-huis-brief ontvangen met een uitnodiging voor een inloopbijeenkomst in wijkcentrum Het Trefpunt. De brief is ook op deze dag per email aan de griffie van de gemeente Heiloo gestuurd ter doorzending aan de leden van de gemeenteraad.

12 juli 2021
Omwonenden die bij de bijeenkomst op 16 juni aanwezig waren, ontvangen via email hier een verslag van. Alle gemeentelijke fracties ontvangen hetzelfde verslag via de griffie.

Verslag – informatiebijeenkomst Duinzicht 16 juni DEF.pdf
Schets situatie – informatiebijeenkomst Duinzicht 16 juni.jpg

16 juni 2021
Tijdens de informatiebijeenkomst wordt met behulp van een schetsmatige weergave een eerste indicatieve stedenbouwkundige opzet van een plan voor de locatie getoond. De beelden worden voorzien van een toelichting door medewerkers van WoonGraag. Omwonenden worden na de toelichting uitgenodigd om het terrein te voet te verkennen en bekijken. Naast de omwonenden zijn er ook twee raadsleden (CDA, VVD) aanwezig.

7 juni 2021 
Direct omwonenden van Caravan- en bungalowpark Duinzicht worden namens de eigenaren van het park uitgenodigd voor een coronaproof ingerichte informatiebijeenkomst op woensdag 16 juni. Er wordt een huis-aan-huis-brief verspreid bij ruim 100 huishoudens gelegen aan Het Bleekveld, De Moestuin, Egelenburg, De Kwekerij en Westerweg.
De bijeenkomst is bedoeld om kennis te maken en te vernemen welke ideeën en verwachtingen er bij hen als direct omwonende leven zodat deze waar mogelijk kunnen worden meegenomen in de planopzet. In totaal melden 18 huishoudens (31 personen) zich aan voor de bijeenkomst. Ook alle gemeentelijke fracties worden via de griffie uitgenodigd en ontvangen dezelfde uitnodiging als de omwonenden.

12 april 2021
Gemeente Heiloo houdt een digitale informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad waarin diverse inbreilocaties worden getoond. Een van die inbreilocaties is het huidige perceel van Caravan- en bungalowpark Duinzicht.