Skip to content
 

‘Gemeenten moeten beseffen hoe belangrijk wooninitiatieven voor senioren zijn’

 

‘Gemeenten moeten beseffen hoe belangrijk wooninitiatieven voor senioren zijn’

Steeds meer senioren wonen zelfstandig en de vergrijzing neemt toe. Er zal daarom komende jaren een grotere behoefte ontstaan aan nieuwe vormen van levensloopbestendig wonen, tussen de zelfstandige woning en het verpleeghuis in. Afgelopen jaren poppen mondjesmaat nieuwe vormen van wonen en zorg op. Het aanbod van woonvormen voor senioren blijft echter sterk achter bij de vraag. Het volume moet omhoog. Om die reden heeft het Rijk in april 2019 de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg in het leven geroepen. Wat houdt deze nieuwe regeling in? Peter Alders (ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Frank van der Voort (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) vertellen hier meer over.

“De gemiddelde tijd die het kost om een woonproject te ontwikkelen is zeven jaar. Met deze regeling willen we dit proces versnellen”, aldus Van der Voort. De verwachting is dat de regeling enthousiasme creëert en dat potentiële initiatiefnemers bij elkaar gaan zitten, een goed plan maken en de haalbaarheid toetsen. De regeling is specifiek bedoeld voor sociale ondernemers en burgerinitiatieven. “Zij zijn bij uitstek partijen die weten waar de behoefte ligt”, zegt Alders. ”Er zit bij veel initiatiefnemers een enorme drive achter om een woonvorm te ontwikkelen. Soms ook door ervaringen in de eigen omgeving.”

Lees verder bij Platform 31.

Misschien vind je dit ook interessant

Kijkdag woonzorgaccommodatie Esdégé-Reigersdaal

Kijkdag woonzorgaccommodatie Esdégé-Reigersdaal

Toekomstige bewoners hebben op 11 december 2023 tijdens een ‘kijkdag’ een bezoekje gebracht aan hun toekomstige woonplek aan de Chopinstraat…
Bewoners in het najaar van 2023 welkom in Het Grosthuis

Bewoners in het najaar van...

Het Noordhollands Dagblad besteedde op 6 december aandacht aan de bouw van Het Grosthuis in Grosthuizen. Het is de derde…
Senioren moeten niet te lang wachten met kleiner gaan wonen

Senioren moeten niet te lang...

Een zeer lezenswaardig artikel in het Noord-Hollands Dagblad van 5 april 2022. Volgens Harry Wagendorp van de Grijze Ezel, het…