Skip to content
 

‘Nederlandse woonwijken niet klaar voor vergrijzing’

 

‘Nederlandse woonwijken niet klaar voor vergrijzing’

Nederland is qua ruimtelijke inrichting en huisvesting niet voorbereid op de toenemende vergrijzing. De politiek heeft dan ook de plicht om te investeren in nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning in de wijken. Deze oproep doen de Rijksbouwmeester, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) en andere initiatiefnemers van de ontwerpprijsvraag WHO CARES.

“Alles is veranderd in ons land, behalve onze woonwijken”, zegt Rijksbouwmeester Floris Alkemade. “Veranderingen in de zorg, demografische ontwikkelingen en een andere kijk op gezondheid hebben geleid tot nieuwe ruimtelijke opgaven in de woonwijken. Dit vraagt om radicale oplossingen.”

Mensen worden niet alleen steeds ouder, ook de verschillen in wensen en behoeften tussen oudere mensen nemen toe. Ouderen willen meer keus hebben bij de wijze waarop zij leven, wonen en zorg ontvangen. Dat geldt zeker ook voor de inrichting van hun laatste levensfase. De vraag naar beschermd wonen, woon/zorgcombinaties en andere tussenvormen zal toenemen, zo voorspellen de bij WHO CARES betrokken partijen.

Isolement
Nederland is nu nog niet ingericht op de toenemende vergrijzing, veel woonwijken zijn ingericht op gezinnen. Als we niets doen, zullen met name de kwetsbare ouderen het moeilijk krijgen, zal hun kwaliteit van leven achteruit gaan en zullen zij geïsoleerd raken, zo waarschuwen de bij WHO CARES betrokken partijen.

Stad voor iedereen
Nieuwe vormen van investeringen zijn nodig. “Goede zorg begint bij een beter thuis”, zegt RVS-voorzitter Pauline Meurs, tevens jurylid van WHO CARES. “Daarom moeten we meer werk maken van de kwaliteit van het wonen. Dat betekent dat we moeten investeren in passende huisvesting, toegankelijke buurten, zorg dichtbij huis en versterking van sociale verbanden.”

Dergelijke investeringen komen volgens Alkemade niet alleen ouderen ten goede. “Een stad die goed is ingericht voor senioren en kwetsbaren, is een goede stad voor iedereen”, aldus de Rijksbouwmeester.

Prijsvraag
Om nieuwe ideeën over ruimtelijke inrichting te stimuleren heeft de Rijksbouwmeester samen met de RVS, het ministerie van VWS, het ministerie van BZK, Stichting Humanitas, de provincie Limburg en de gemeenten Almere, Groningen, Rotterdam en gemeente Sittard-Geleen, de prijsvraag WHO CARES uitgezet. De eerste ronde van de prijsvraag leverde 174 inzendingen op. De jury is verheugd over de vele allianties en samenwerkingen. Architecten, huisartsen, social designers, wijkverpleegkundigen, antropologen zorgspecialisten en andere professionals hebben zich gezamenlijk ingezet om hun ideeën vorm te geven om betere woonwijken te creëren. De 20 winnende teams van de eerste ronde worden op 8 mei door staatssecretaris Van Rijn bekend gemaakt.

Misschien vind je dit ook interessant

Kijkdag woonzorgaccommodatie Esdégé-Reigersdaal

Kijkdag woonzorgaccommodatie Esdégé-Reigersdaal

Toekomstige bewoners hebben op 11 december 2023 tijdens een ‘kijkdag’ een bezoekje gebracht aan hun toekomstige woonplek aan de Chopinstraat…
Bewoners in het najaar van 2023 welkom in Het Grosthuis

Bewoners in het najaar van...

Het Noordhollands Dagblad besteedde op 6 december aandacht aan de bouw van Het Grosthuis in Grosthuizen. Het is de derde…
Senioren moeten niet te lang wachten met kleiner gaan wonen

Senioren moeten niet te lang...

Een zeer lezenswaardig artikel in het Noord-Hollands Dagblad van 5 april 2022. Volgens Harry Wagendorp van de Grijze Ezel, het…