Skip to content
 

Vraaggestuurd bouwen voorkeur van provincie Noord-Holland

 

Vraaggestuurd bouwen voorkeur van provincie Noord-Holland

Vraaggestuurd bouwen moet volgens de provincie Noord-Holland prioriteit krijgen. Bij deze wijze van bouwen staan de woonbehoefte en woonwens van een bewoner centraal. Dit staat haaks op de wijze waarop de afgelopen decennia is gebouwd: aanbodgericht waarbij geen rekening wordt gehouden met de daadwerkelijke behoefte van de bewoner. De provincie heeft hier een kwantitatief onderzoek naar laten doen en dit uitgewerkt in de rapportage ‘Prognose vraaggestuurd bouwen‘.

Het onderzoek vloeit voort uit het coalitieakkoord uit 2011 waarin al stond geformuleerd dat er onderzoek zou moeten worden gedaan naar de toekomstige woningbouwbehoefte in de provincie. Een van de belangrijke uitgangspunten daarbij was dat er vraaggestuurd, duurzaam en levensloopbestendig gebouwd zou moeten worden. Ook wilde het provinciebestuur dat er aandacht besteed moest worden aan de leefbaarheid van de kleine kernen. In de rapportage wordt inzicht geboden in de (kwantitatieve) ontwikkeling op gemeentelijk niveau, van belang voor de discussie over de resultaten van het vraaggestuurd bouwen in de regio. Vraaggestuurd bouwen leidt volgens het onderzoek tot een hogere woningbouwopgave voor Noord-Holland, bijna volledig gericht op het zuiden van de provincie (200.000 woningen in Noord-Holland Zuid en 40.000 woningen in Noord-Holland Noord).

De rapportage is de cijfermatige basis voor een kwalitatief onderzoek dat eerder werd uitgevoerd door bureau Companen.

Bronnen:
– Prognose vraaggestuurd bouwen
– Coalitieakkoord 2011-2015: ‘Verantwoord en duidelijk gericht op de toekomst’

 

Misschien vind je dit ook interessant

Kijkdag woonzorgaccommodatie Esdégé-Reigersdaal

Kijkdag woonzorgaccommodatie Esdégé-Reigersdaal

Toekomstige bewoners hebben op 11 december 2023 tijdens een ‘kijkdag’ een bezoekje gebracht aan hun toekomstige woonplek aan de Chopinstraat…
Bewoners in het najaar van 2023 welkom in Het Grosthuis

Bewoners in het najaar van...

Het Noordhollands Dagblad besteedde op 6 december aandacht aan de bouw van Het Grosthuis in Grosthuizen. Het is de derde…
Senioren moeten niet te lang wachten met kleiner gaan wonen

Senioren moeten niet te lang...

Een zeer lezenswaardig artikel in het Noord-Hollands Dagblad van 5 april 2022. Volgens Harry Wagendorp van de Grijze Ezel, het…